4boeken

een feestje voor lezers en schrijvers

Fair Practice Code

4boeken schaart zich achter de uitgangspunten van de Fair Practice Code, zowel in de bedrijven van Loes en Hanny (de organiserende partijen) als in dit project.

Zowel Loes als Hanny zijn deelnemer van Fairtrade gemeente Gouda en Loes is ook nog ambassadeur voor Fairtrade gemeente Gouda. Duurzaamheid (MVO) is ook een belangrijke kernwaarde van Bestelbijdeauteur.nl. Loes blogt over duurzaam ondernemen via het platform Verschil in Zaken (ook een Gouds initiatief).

Solidariteit

Samenwerking is ons centrale uitgangspunt, zowel in de organisatie als in de formule van het evenement. Door samen te werken wordt er meer mogelijk (expertise, financiën), bereiken we meer bezoekers, trekken we meer publiciteit, zijn we zichtbaarder, komen de auteurs beter in beeld, brengen we meer verbindingen tussen mensen tot stand, wordt Gouda creatiever, rijker en meer verbonden.

We ondersteunen lokale auteurs praktisch en met kennis zodat ze zichtbaarder worden, meer lezers bereiken, zichzelf beter presenteren en hun verhaal verder uit kunnen dragen. Dat doen we rond de evenementen maar ook op onze site, waar onder meer een overzicht staat van alle aan Gouda verbonden auteurs die ons bekend zijn. Auteurs die er nog niet op staan kunnen zich melden, en we kunnen desgewenst linken naar een eigen site.

We willen iedereen die bijdrage levert een eerlijke vergoeding bieden. De subsidie maak dit voor ons mogelijk; zonder subsidie zouden we veel vrijwillig moeten doen.

Partijen die we inhuren zijn zelfstandige, lokale ondernemers. Zij worden zo snel mogelijk betaald na ontvangst van de factuur, omdat we weten dat ze het nodig hebben.

Transparantie

We zijn open over wat we doen, hoe we dat doen en waarom we het zo doen, onder meer op onze site en via social media. Ook delen we de formule van 4boeken zodat andere plaatsen dit evenement ook kunnen organiseren, voor de eigen lokale auteurs.

Op onze site hebben we een pagina opgenomen over Fair Practice, via welke ook het draaiboek van het evenement is op te vragen (klik hier voor het draaiboek).

Duurzaamheid

Alle keuzes voor het evenement worden bekeken op duurzaamheid. Zo gebruiken we geen wegwerpproducten in de catering. Onze visitekaartjes bevatten geen gegevens die snel kunnen verouderen. Drukwerk gebruiken we beperkt. Goodiebags maken we van gerecycled materiaal, net als de aankleding van de zaal (oude boeken en atlassen).

De auteurs bieden we scholing en ruimte tot ontwikkeling door middel van presentatietraining en korting op online marketing workshops.

We gaan voor de langere termijn: we zijn van plan dit evenement langere tijd te verzorgen en ontwikkelen en verbeteren onszelf door structureel te evalueren en feedback te verzamelen van deelnemers.

We hebben groot respect voor de persoonlijke investeringen die de auteurs hebben gedaan in hun boeken. Daarom beoordelen wij de boeken niet op kwaliteit, bekendheid, verkoopcijfers of dergelijke. Ons standpunt is dat alle auteurs een verhaal hebben dat verteld mag worden. En dat ieder boek een goed boek is, in de handen van de juiste lezer. Uiteraard respecteren we ook het auteursrecht.

Diversiteit

Diversiteit en inclusie blijkt uit de keuze van de auteurs voor het programma én uit de verschillende soorten bezoekers die we daardoor trekken. We zorgen voor variatie in onder meer leeftijd, afkomst, kennisniveau, levensthema’s, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Vertrouwen

We willen verbinding tot stand brengen en daarom kiezen we voor laagdrempeligheid, kleinschaligheid en persoonlijk contact, zowel tijdens het evenement als in de organisatie ervan. 

We vinden het belangrijk dat iedereen die een bijdrage levert genoemd wordt (mondeling en op onze site) en in zijn of haar waarde wordt gelaten.